Pomagamy w odzyskaniu płynności finansowej poprzez czasowy zakup nieruchomości.

 

Oferujemy atrakcyjna cenę i szybką transakcję z prawem odkupu w ciągu kilku miesięcy, przy zerowym ryzyku. 

 

 

Sprzedaż nieruchomości z prawem odkupu

Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości, masz problemy z płynnością finansową w swoim domu lub firmie to mamy dla Ciebie ofertę szybkiego pozyskania gotówki.

Jak to się odbywa?

FN nabywa od Klienta nieruchomość i jednocześnie zobowiązuje się do zwrotnego przeniesienia własności tej samej nieruchomości na rzecz zbywcy (Klienta) w ustalonym przez obie strony terminie.

Sprzedaż nieruchomości z opcją odkupu przebiega według następującego schematu:

Weryfikacja nieruchomości Klienta

Kupno nieruchomości przez FN

Okres trwania transakcji
/ gotówka u Klienta /

Odsprzedaż nieruchomości Klientowi

Warunki sprzedaży nieruchomości z opcją odkupu:

  • Oferta skierowana jest do osób fizycznych i podmiotów gospodarczych będących właścicielami nieruchomości.
  • Przedmiotem transakcji mogą być jedynie nieruchomości wolne od jakichkolwiek obciążeń
  • Maksymalny okres trwania transakcji wynosi 365 dni
  • Minimalna cena kupna to 50 tys. PLN a maksymalna 500 tys. PLN
  • FN nie bada zdolności kredytowej Klienta. FN sprawdza jedynie samą nieruchomość będąca przedmiotem transakcji a w szczególności jej stan prawny, techniczny i wartość. Do podjęcia decyzji wymagany jest jedynie operat szacunkowy określający wartość rynkową nieruchomości. Na zlecenie Klienta wycenę mogą wykonać rzeczoznawcy FN.
  • FN podejmuje decyzję o przystąpieniu do transakcji z Klientem w terminie 7 dni od daty uzyskania operatu szacunkowego wartości nieruchomości.
  • Cena sprzedaży i odsprzedaży ustalana jest przez strony transakcji.